קהילה

קהילה

חזון הקהילה מבוססת על בוגרי Eden experience ומטרתה היא ליצור סביבה שבטית חמה בעלת שפה משותפת וערכים

משותפים להמשך של: היכרויות עומק, שיתופים, חקירה אישית, פעילויות משותפות

וסביבה קבוצתית פועמת: תשוקה חופש ואחדות.

הקהילה תעודד יצירתיות ויזמות של המשתתפים לארגון של

פעילויות ומיזמים מתוך התשוקות הפנימיות של כל אחד ואחת. בין עם לחברי הקהילה ובין עם לקהל רחב.

הקהילה באה להביא ריח וטעם מתחדש לחוויות החיים לכל מי שרק ירצה להברי או לטעום - ולכן יש צורך בפעילויות שוטפות שישמרו את הצמיחה האישית של כל אדם ואדם וההסכמה להמשיך ללכת בדרך שחוקרת פועמת חיים ושואפת לחיי עונג תשוקה ואחדות.

אין Agenda ברורה- ואין מנהלים - המטרה היא שרעיונות יצירתיים ינבעו מתוך חברי הקהילה כי שם - במקום שכל אחד

"מיוחד" ומרגישים יותר יחד - יש קסם - של חיים - זאת השאיפה שלנו.

בהצטרפות לקהילה יימסרו רשימת הערכים כמו: סודיות, כבוד לזולת, אחריות אישית ועוד.....

בתור היזם של הפרוייקט חשוב לי להדגיש כי הפעילויות ואופי הפעילות שלהם - ינבעו מתוך חברי הקהילה - וזה דבר הכרחי לעידוד יזמות וחופש יצירה.

מתרגש להיות חלק ושמח בחלקי, שי משיח